Maja Čuden se je ekipi Amrop Adria pridružila junija 2015.

 

Kot Vodja pisarne je v bila v tesnem sodelovanju s sodelavci odgovorna za poslovno korespondenco, upravljanje baze podatkov kandidatov, podporo svetovalcem pri projektih iskanja in selekcije, sodelovanje pri organizaciji različnih dogodkov ter za skladnost poslovanja Amrop Adria pisarn (Ljubljana, Zagreb, Beograd). Kasneje je prevzela vlogo Vodje projektov iskanja in selekcije in nadgrajevala svoje izkušnje skozi različne lokalne in mednarodne projekte.

Na trenutnem delovnem mestu opravlja delo Svetovalke, kjer je odgovorna za pridobivanje in izvedbo projektov iskanja in selekcije vodilnih in vodstvenih kadrov v Adriatik regiji, s poudarkom na farmacevtski industriji in industriji blaga široke potrošnje in maloprodaje.

 

Preden se je Maja pridružila Amrop Adriji, si je izkušnje in znanje s področja iskanja in selekcije pridobivala v podjetju Interim Adria d.o.o., kjer je sodelovala pri različnih projektih kot raziskovalec in administrativna podpora.

 

Maja Čuden je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, smer Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi. Svoje izobraževanje nadaljuje prav tako na Fakulteti za družbene vede, na Katedri za razvoj in management organizacij in človeških virov, smer Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij.

Njen materni jezik je slovenščina, tekoče govori angleško in srbsko, pozna pa tudi osnovne nemščine.